Nasi Przyjaciele

Dom Dziecka w Dąbrówce współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny:

 1. Fundacją „Kolorowy Świat” – pomoc w organizowaniu imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka, pomoc rzeczowa,
 2. Fundacją „Pomagam” – uczestnictwo w organizowanych przez fundację imprezach,
 3. Fundacją Naturalnej Przyjaźni „Psie Serce” – dogoterapia na terenie domu oraz edukacja ekologiczna,
 4. Fundacją Św. Ojca Pio – Kalonka – organizacja zajęć wyrównujących braki szkolne – korepetycje z matematyki i języka angielskiego,
 5. Fundacją im. Joanny Bednarczyk – prowadzącą mieszkania chronione, 
 6. Młodzieżowym Domem Kultury w Zgierzu – udział wychowanków w bezpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania – warsztaty plastyczne i teatralne,
 7. Klubem FRU Fitness – nieodpłatne zajęcia taneczno – ruchowe,
 8. Klubem Bone Breakers MMA Team – zajęcia z MMA, siłownia,
 9. Zgierskim Klubem Karate w Zgierzu,
 10. MKS Zgierz – piłka ręczna,
 11. LKS Dąbrówka – piłka nożna,
 12. NZOZ POLIMEDICA – zajęcia z logopedii i muzykoterapii,
 13. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi – lekcja poglądowa o niebie i ciałach niebieskich,
 14. Szkołą Mistrzostwa Sportowego im. K. Górskiego w Łodzi – pomoc rzeczowa,
 15. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
 16. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 17. Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Zgierzu,
 18. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgierzu,
 19. Dziennym Ośrodkiem Terapeutycznym dla Młodzieży w Łodzi, ul. Bardowskiego 1,
 20. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Zgierz, Ozorków, Aleksandrów Łódzki, Głowno),
 21. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu,
 22. Środowiskowym Domem Pomocy w Aleksandrowie Łódzkim,
 23. Poradniami Uzależnień na terenie Powiatu Zgierskiego,
 24. Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – pomoc rzeczowa i medyczna,
 25. Sądem Rejonowym w Zgierzu,
 26. Sądem Okręgowym w Łodzi,
 27. Poradniami pedagogicznymi szkół, do których uczęszczają wychowankowie placówki,
 28. Aktorami Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
 29. Ośrodkiem Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.

Ponadto

Pomoc rzeczową i finansową przekazują na rzecz naszego domu:

 • Łódzka Spółdzielnia Mleczarska w Łodzi,
 • Eurofoam Polska Sp. z o. o. ,
 • Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych w Zgierzu,
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego WITMAS,
 • Katarzyna i Jacek Wasiela, właściciele firmy „Baru Myśliwskiego”,
 • P.P.H.U. „KEKSIK”,
 • Brenntag Polska,
 • Bank Spółdzielczy w Zgierzu,
 • Kancelaria Notarialna Waldemara Jeziorskiego,
 • Firma Budowlana TOM-BUD,
 • Medtronic Poland Sp. z o. o.,
 • Wanda Pilichowska, właścicielka firmy P.P.H.U. „WANDA”,
 • LEK S.A.,
 • Sonoco PPoland-Packaging Serwices,
 • PARTNER,
 • ART. Studio Agencja Artystyczna,
 • SAPO,
 • AR-POL s.c. Biuro Obrotu Nieruchomości.